Teamontwikkeling

Wat is teamontwikkeling?

Het woord zegt het al, ontwikkeling oftewel groei van het team. Maar wat is dan een team? Is het genoeg om een groep mensen bij elkaar te brengen, de functies te verdelen, een missie en visie te formuleren en uiteraard de doelstellingen die daarbij horen? Zeker niet. Vaak wordt teamontwikkeling benaderd vanuit semi-sportterminologie: presteren, targets, winnen, samen, daadkracht etc. En voor de goede orde, daar is niets mis mee. En toch kan deze aanpak onvoldoende danwel te eendimensionaal zijn voor het vraagstuk waar je als team voor staat c.q. mee kampt. Teams zijn namelijk ook systemen en binnen een groter geheel zijn ze bijna altijd ook subsysteem. Door op een systemische manier te kijken naar teams ontvangen we totaal andere informatie. Informatie die mogelijk kan ondersneeuwen in zgn. teambuilding-programma's.

Hoe verhoudt een team zich t.o.v. het grotere geheel waar het onderdeel van is? Wat krijgt geen plek in het team? Wat maakt ziekteverzuim eigenlijk duidelijk in het kader van de balans tussen 'geven' en 'nemen'? Of wat moet er in het team afsterven waardoor het 'nieuwe leven' kan ontstaan? Dit zijn systemische vragen die door gesteld te worden al een (enorme) verandering teweeg brengen in het team. Vergelijk het maar met je eigen leven, pas als alles ten volste er mag zijn ontstaat de vrijheid waarin talent zich kan ontplooiien. Zo is dat ook bij teams.

Wat doen we?

Voordat we wat dan ook doen met het team, hebben jij (als leidinggevende) en ik eerst een uitgebreide intake waarbij we middels een tafelopstelling het team en de relevante omgeving als systeem neerzetten. Met deze informatie gaan we aan de slag waardoor de echte vraag, worsteling of problematiek meteen duidelijk wordt. Daarna gaan we op een organische manier met het gehele team aan de slag.  Een halve dag, dag of 2-daagse. Dat wat zich te ontwikkelen heeft in het team, ontwikkelt zich dan op dat moment. Dat vraagt om durf en vertrouwen van jou als leider. Jij laat op zo'n moment de sturing los en neemt gewoon deel. Je bent tenslotte onderdeel van het team en daarmee van het systeem.  Soms moet er een wat completer programma of traject worden uitgewerkt omdat de thematiek te gelaagd en/of complex is. Samen met het team werken we dit programma dan uit. Het moet hun programma zijn.

Het 'hart' van deze aanpak wordt altijd gevormd door het 'ophalen' van innerlijke beelden bij het team. Dit doen we o.a. door een systeemopstelling of andere actieve werkvormen waardoor allereerst zichtbaar wordt wat er (echt) speelt. Om vervolgens met die informatie interventies te doen die het team de richting op laten bewegen die ook nodig wordt geacht. Van mij mag je verwachten dat ik jou feedback geef op jouw leiderschap in relatie tot de beweging die het team te maken heeft. Ik werk graag met leiders of leidinggevenden die zich openstellen voor hun eigen groei.

Wat mag je verwachten?

Wat je van mij mag verwachten? Een hele hoop en dat is niet om op te scheppen. Teams zijn organismen, levende wezens die bij tijd en wijle een strakke en toch ook milde aanpak nodig hebben om weer op koers te geraken of om (nog) beter te kunnen functioneren. Dat vraagt 'oog en oor' voor de dynamiek die gaande is in een team. Vanaf mijn jeugd, en dat is echt al lang geleden, maak ik onderdeel uit van teams. Hierin had/heb ik steevast de rol van 'verbinder' en 'blootlegger'. De afgelopen 23 jaar heb ik professioneel met tientallen teams gewerkt. Eerst vanuit het prestatie-perspectief (ik heb een topsport achtergrond) en jaren later vanuit het systemische perspectief. Ik krijg altijd boven water wat er speelt doordat ik een manier heb ontwikkeld die de thematiek 'vroeg of laat' naar boven brengt. Altijd met geduld, maar wel recht op de informatie af. Ik laat ieder altijd in zijn/haar waarde en respecteer ten volste dat wat er is. Het is deze erkenning van het systeem waardoor informatie naar boven komt. Met die informatie kunnen de interventies worden gedaan die nodig zijn voor een goede werking van het systeem.

In mijn masterclasses 'Systemisch kijken naar Organisaties' leid ik leidinggevenden/managers op in deze aanpak. Zie hiervoor mijn agenda.

 

Wat is teamontwikkeling zeker niet?

Het moet toch maar een keer gezegd. Paintballen, barbequen, 'creatief met kurk', is geen teamontwikkeling. Misschien leuk, maar het zet geen zoden aan de dijk. Dat geldt ook voor veel teambuildingprogramma's. Te voorgeprogrammeerd, te zeer wishful thinking. Mensen werken wel mee op zo'n dag, ze passen zich altijd wel aan aan datgene wat op dat moment door de hierarchie of de heersende mores wordt gevraagd. Maar dat is louter om niet 'buiten de boot' te vallen op zo'n dag of bij een dergelijke activiteit. Ook gebeurt het meer dan eens dat 'medewerkers' op 'cursus' moeten en de leidinggevenden door afwezigheid schitteren. Systemisch maakt dat meteen duidelijk wat er aan de hand is. Van mij mag je verwachten dat ik je wijs op dat wat werkt en dat wat louter de suggestie wekt te werken. Je huurt me tenslotte in om effect met je team te resulteren. En ja, altijd respectvol.

Waarvoor kun je bij mij terecht?

Onderstaand vind je de thema's waar ik de afgelopen 26 jaar veel voor ben gevraagd:

  • teams met een grote uitdaging;
  • vliegende start van projectteams;
  • hoog ziekteverzuim in team;
  • spanning/stress/conflicten in team;
  • mismatch leiding-team;
  • eilandvorming (hoge entropie);
  • twee of meerdere bloedgroepen in een team;
  • reorganisatie/reshuffeling team;
  • staat je vraag er niet bij, maar spreekt mijn aanpak je aan, bel of mail me.

Wat anderen zeggen over mijn aanpak bij teamontwikkeling...

Lieske van Boggelen
teammanager/GGD Gelderland-zuid
“Ik heb met Jack een dag georganiseerd in het kader van teamontwikkeling. Het was echt een succes! Iedereen was met een goed, voldaan gevoel naar huis gegaan. Er waren zelfs collega's die aangaven dat dit de eerste keer was dat ze echt iets aan teamcoaching gehad hadden. Waar ze Jack om waarderen is zijn rust, humor en vermogen om de vinger op de zere plek te leggen, en mensen op een hele respectvolle manier te confronteren, die veilig aanvoelt. Ik ben het helemaal met ze eens!
Guido Maas
senior HR manager/ Straumann
“Jack is warm, respectvol en professioneel. Hij analyseert haarscherp en is eerlijk in zijn feedback. Kan hem van harte aanbevelen voor sessies waarin groepsdynamiek verstoord is geraakt. Zijn diagnose is spot on. Het heeft mij het inzicht gegeven nieuwe stappen in mijn loopbaan te moeten zetten.”
Maarten Dirkes
Investment director/ Cire invest
“Jack is een echte 'verbinder' die mensen en teams/organisaties leert te vertrouwen op de kracht van ieders 'zelf' als basis voor (gezamenlijk) succes. Dat doet hij met humor, bevlogenheid en een zeer hoge mate van kundigheid. Zowel als mijn persoonlijke coach en als begeleider van het projectteam voor het Net op Zee project Hollandse Kust (Zuid) van TenneT in de belangrijke opstartfase was het super om met hem te werken. ”
Paul Vos
Contractmanager Technisch Beheer/ Kuijpers
“In 2014 heb ik Jack ontmoet en leren kennen. Ik was ingehuurd als hoofd algemene techniek van een ziekenhuis in een periode dat er van alles aan de hand was en dat professionele hulp nodig was. Jack heeft het voor elkaar gekregen om inzichtelijk te maken welke persoonlijkheden verscholen gingen in functionarissen. Door de sessies met Jack zijn we een veel hechter team geworden en is er een hele veilige omgeving ontstaan waarin de teamleden vooral zichzelf konden zijn. Jack bedankt! ”
Jos Merx
Directeur marketing & commercie/ P5COM
“In 2 organisaties die ik heb mogen aansturen heeft Jack zowel individuen als teams begeleid in persoonlijke en onderlinge vraagstukken. Jack combineert een Limburgse warmte met een Hollands doorpakken. En is daardoor succesvol. Ik zou hem zo weer in zetten.”
Edwin Ernste
country manager/A-gas
“In de afgelopen jaren heb ik zeer prettig kunnen en mogen werken met Jack. Binnen ons bedrijf heeft Jack de coaching verzorgd van een aantal van onze medewerkers en heeft ons daarnaast in teamontwikkeling begeleid. De grote kracht van Jack is dat hij in staat is om mensen te helpen bewuster te worden van hun eigen kracht.
Hierbij richt hij zich op een aantal niveau's (mentaal, emotioneel en fysiek). Door zijn open werkwijze, de fysieke oefeningen en dat hij mensen letterlijk leert om te luisteren naar hun eigen kracht is Jack binnen ons bedrijf uitstekend geslaagd om mensen grote stappen te laten zetten. Jack is een uiterst gedreven en betrokken persoonlijkheid die veel energie steekt in het daadwerkelijk op 'weg' helpen van mensen. Dit altijd op basis van alle open- en eerlijkheid. ”
Harm Wiertz
ondernemer bestuurder/ Wiertz Family BV
“Binnen een snel groeiende organisatie is het voor medewerkers niet altijd eenvoudig om het tempo bij te benen. Plots kijken mensen naar beneden en krijgen hoogtevrees. Of ze kijken omhoog en durven niet verder te gaan. Zo ontstaat er zowel voor de organisatie als voor de medewerker een lastige situatie. Jack wist op zijn eigen, innemende en authentieke wijze organisatie en medewerkers de juiste weg te wijzen. Soms een uiteenlopende weg. Tot welzijn van alle betrokkenen.”
Harrie Janssen
trainer coach/IJgenweisz
“Jack heeft zowel mijzelf als medewerkers gecoached. Zijn sterke kracht als coach ligt in het feit dat je mentaal bewust wordt van je eigen sterktes EN dat je door middel van fysieke oefeningen je eigen sterktes ook voelt. Door die combinatie beklijft alles veel beter dan bij gewone teamcoaching.”
Frank Becker
manager marketing & sales/DJI
“Ik wilde dat mijn medewerkers zelf verantwoording namen voor het werkoverleg; van voorbereiding tot uitvoering incl. voorzitterschap. Jack heeft 6 medewerkers (mbo niveau) getraind en gecoached om dit te bereiken. In de praktijk werkte het voor 5 van de 6 uitstekend en de betrokken medewerkers werden ook op ander gebied meer assertief, professioneler in houding en gedrag en een voorbeeld voor anderen.”
Aad Peters
interim HR manager/Visco Teepak
“Jack ken ik al heel lang. Een uiterst prettige persoonlijkheid die op de juiste manier intermenselijke relaties weer in het goede spoor weet te krijgen. Zowel als groep als individu. Een scherpe blik, een juiste interventie en zover ik weet altijd met respect en warmte. Daarnaast is hij in staat om iedereen op het juiste level aan te spreken en schroomt niet om een erg duidelijke spiegel in zijn handen te nemen.”
Floor van Dorresteijn
Projectmedewerker/adviseur Empaction
“Jack laat zien dat het bij teamsport draait om het gehele team. Tijdens zijn prestatie en motivatie workshop aan ons team hebben wij geleerd om op een andere manier met elkaar om te gaan. Hoewel één dag veel te kort was voor alles wat Jack te vertellen had zijn we er samen sterker uit gekomen. Bedankt daarvoor”
Maurice Koeken
beleidsadviseur/ Zuyderland Thuiszorg BV
“Als geen ander weet Jack jou en jouw team te prikkelen. Hij zorgt voor reuring en vertaalt theoretische modellen op geheel eigen wijze naar de praktijk. Op die manier brengt hij de dynamiek, energie, frustraties, krachten en beperkingen binnen een team aan het licht. Om er vervolgens in gezamenlijkheid mee aan de slag te gaan. Van (niet) goed naar beter.”